2017-10-04 16:15:22

Početak suradnje s Domom mladih - Sigurni koraci u prometu

Rijeka, 02 listopad 2017. 

U suradnji s Domom mladih Rijeka pokrenut je program Sigurni koraci u prometu koji uključuje prometnu edukaciju učenika naše škole. Kroz cijelu školsku godinu učenici Centra, od 2.-8. razreda i dvije OOS, dolazit će jednom mjesečno u Dom mladih na edukaciju, gdje će kroz simulaciju stvarnih prometnih situacija, ali u sigurnom okruženju vježbati kretanje u prometu.


Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka